نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 100 گرم
طول 180 میلی متر
عرض 56 میلی متر
ارتفاع