نقاط قوت دارای قابلیت حساسیت به چرخش 360 درجه دارای پاک کن در انتهای قلم دارای کلید دوتایی روی قلم با قابلیت خصوصی سازی بدون احتیاج به کابل و شارژ
نقاط ضعف
وزن 20 گرم
طول 156 میلی متر
عرض 16 میلی متر
ارتفاع
ميزان حساسيت فشار قلم 2048 سطح
شارژدهی باتری بدون احتیاج به کابل و شارژ
حساسیت زاویه 60 درجه در تمام جهات
سازگار با سینتیک های 13HD , 21UX, 22HD, 22 HD Touch , 24HD, 27QHD , 27QHD Touchانواع کومپنیون ,سینتیک پرو 13 , 16 , 24 , 32 موبایل استادیو پرو 13 , 16 اینتوس پرو PTH-660 , PTH- 860اینتوس PTH-451 , PTH-651 , PTH-851 , PTK-1240
کلید های میانبر کلید دوتایی روی قلم با قابلیت خصوصی سازی