نقاط قوت دارای رنگ های جذاب و درخشان در 72 رنگ گچ نیمه و 36 رنگ گچ کامل به راحتی قابل پاک شدن با انگشت ، پارچه ، محو کن یا قلموی پاستل بهتر است پس از پایان کار از فیکساتیو استفاده شود موجود در رنگ های تک و بسته بندی های مختلف بسیار نرم و روان
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع