نقاط قوت دارای طراحی سه گوش و ارگونومیک برای استفاده آسان دارای نقاط گریپ برای جلوگیری از لیز خوردن دست مناسب برای انواع کاغذ دارای نوک تخت با قابلیت اجرای خطوط متنوع دارای طراحی نیمه شفاف و بسیار جذاب دارای جوهر پایه آب
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع