نقاط قوت ایده آل برای نوشتن و طراحی دارای مکانیسم سخت / نرم / دو کاره بسیار نرم و روان دارای پاک کن بسیار بلند چرخشی در انتها و 3 عدد نوک HB در 4 سایز ضخامت نوک
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع