نقاط قوت شکل ارگونومیک و مثلثی جهت راحتی در نوشتن دارای نقاط برجسته پلاستیکی بر روی بدنه حهت جلوگیری از عرق کردن دست و لیز خوردن دارای پوشش فلزی مخصوص نوک دارای گیره و سری فلزی دارای نوک 0.7 میلیمتر بسیار مقاوم جهت نوشتن پاک کن بلند قابل تعویض در انتهای مداد دارای طراحی بسیار زیبا و فوق العاده
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع