نقاط قوت
نقاط ضعف قدرت پوشانندگی بالا بر روی کاغذ و مقوا قطر قرص ها 24 میلی متر قابلیت ترکیب شدن رنگ ها و ایجاد تنوع رنگی رنگ های زنده و درخشان
وزن
طول
عرض
ارتفاع
رنگ های موجود در بسته 8 رنگ