نقاط قوت دارای نوک نمدی با دوام مناسب برای نگارش و رنگ آمیزی روان و آسان تکنولوژی منحصر به فرد خروج جوهر به شکلی یکسان و هماهنگ هنگام استفاده با 40% جوهر بیشتر برای استفاده طولانی تر بدنه از جنس پلیروپیلن و درب محصول به خوبی بسته می شود تا از خشک شدن جوهر جلوگیری نماید
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع