نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع
قابلیت شست و شو دارد