نقاط قوت دارای گیره های جداگانه دارای دفترچه تکنیک های نقاشی رنگ های قابل شستشو جوهر بی خطر برای کودکان درب های مناسب و بی خطر برای کودکان
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع
قابلیت شست و شو دارد