نقاط قوت قطر مداد 3/3 میلی متر کیفیت بسیارعالی نوک نرم و مقاوم در مقابل فشار رنگ طلایی در تمامی بسته بندی ها رنگ نقره ای در بسته بندی های 36 رنگ محل درج اسم بر روی مداد دارای مغزی SV بسیار مقاوم در مقابل شکستن
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع
فرم سطح مقطع شش ضلعی
رنگ های موجود در بسته 12 عدد