نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 10 گرم
طول 58 میلی متر
عرض 58 میلی متر
ارتفاع 3 میلی متر