نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 10 گرم
طول 50 میلی متر
عرض 50 میلی متر
ارتفاع 2 میلی متر