نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 10 گرم
طول 29 میلی متر
عرض 20 میلی متر
ارتفاع 1 میلی متر