نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 100 گرم
طول 55 میلی متر
عرض 75 میلی متر
ارتفاع 2 میلی متر