نقاط قوت ضریب انتقال نور بیش از 95.5 درصد کاهش اشعه فرا بنفش پوشش تک لایه رینگ آلیاژ آلومینیوم مستحکم شیشه و رینگ باریک
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع
قطر فیلتر (میلیمتر) 55
پوشش چند لایه ندارد
تاثیر فیلتر جذب اشعه ماوراء بنفش
توضیحات فیلتر یووی با ضریب عبور بیش از 96 درصد
ساختار فیلتر شیشه باریک, رینگ آلومینیومی