نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن
طول 21 میلی متر
عرض 16 میلی متر
ارتفاع