نقاط قوت توانایی ضبط همزمان دو دوربین قابلیت شناوری تا عمق 60 متر زیر آب
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع