نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 10 گرم
طول 25 میلی متر
عرض 25 میلی متر
ارتفاع