نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 20 گرم
طول 21 میلی متر
عرض 21 میلی متر
ارتفاع