نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 20 گرم
طول 20 میلی متر
عرض 24 میلی متر
ارتفاع