نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 60 گرم
طول 120 میلی متر
عرض 80 میلی متر
ارتفاع 950 میلی متر