نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن 60 گرم
طول 8 میلی متر
عرض 8 میلی متر
ارتفاع 10 میلی متر